Patrik (Patrick) Vermeulen

Patrik (Patrick) Vermeulen, beeldend kunstenaar

Het werk van Patrik Vermeulen is toegespitst op de medicalisatie van onze maatschappij. Behalve beeldend kunstenaar is hij ook reeds vele jaren actief als arts.

Desondanks, of juist daardoor, ben ik steeds kritisch en vaak met argusogen blijven kijken naar het reilen en zeilen van onze complexe en alsmaar verder gemedicaliseerde wereld.

Door sterke beelden wil ik de medische wereld onderzoeken, vastleggen, presenteren en bevragen. In mijn schilderijen probeer ik een narratieve component die tot enige storende reflexie kan dwingen te combineren met een zekere visuele aantrekkingskracht.

Patrik (Patrick) Vermeulen, artis

Patrik Vermeulen's work as an artist has focused on the medicalisation of our society. Besides being an artist, he is also a doctor for many years.

In spite of this, or maybe thanks to it, I have never stopped looking with a critical and often distrustful eye at the goings-on in this complex and increasingly medicalised world.

By means of powerful images, I want to examine, record, present and question the medical world. In my paintings I try to combine a narrative component which forces spectators to a disturbing reflection with a certain visual attraction.

Patrick Vermeulen